“Tacy Sami”

Utwór został napisany na bazie historii osób, które przeżyły II Wojnę Światową i z którymi Basia (pomysłodawczyni projektu) miała okazję porozmawiać.

“The Same”

This song was written based on stories of people who survived World War II and with whom Basia (leader of the project) was able to talk to.